Compass - Beratung, Begleitung und Training Gemeinnützige GmbH

Австрия

Email: your.mail@gmail.com

Информация

COMPASS е частна компания с нестопанска цел, създадена в Инсбрук/АвстрияCOMPASS е частна компания с нестопанска цел, създадена в Инсбрук/Австрия, с междукултурен фокус за насърчаване на социалната, икономическа и културна интеграция на мигранти и бежанци и за подпомагане на хора, които се сблъскват с пречки в различни области от техния живот, докато имат достъп до възможности на местно, регионално и национално ниво.
За постигане на целите на нашата организация Compass изпълнява редица дейности:

  •  Езикови курсове и дигитални курсове за групи в неравностойно положение
  • Професионално и образователно консултиране за групи в неравностойно положение
  • Професионални обучения за младежи в неравностойно положение, които са създадени, като се вземат предвид изискванията в областта на заетостта в региона на Тирол и нуждите на целевите групи и стиловете на учене.
  • Семейно консултиране
  • Културни и социални събития, обединяващи хора от групи в неравностойно положение и хора от местната общност за създаване на акултурация между тези две групи.