Euroform RFS

Италия

Email: your.mail@gmail.com

Информация

Euroform RFS е италианска институция за ПОО и обучение на възрастни. Euroform RFS има значителен опит в системата за управление на обучението: проектира и създава системи за дистанционно обучение, платформа за електронно обучение, използвайки иновативни ИТ решения. В някои KA2 Еразъм+ проекти Euroform отговаря за разработването на всички платформи за електронно обучение. Euroform обръща специално внимание на обучението, базирано на ИКТ, иновативни методи на обучение, всъщност е разработила няколко обучения на работното място, електронно обучение, смесено обучение. Euroform RFS участва в дейности за социално включване и работи активно в областта на имиграцията в Калабрия регион. Euroform RFS по-специално се грижи за обучението, интеграцията и правната подкрепа на определен брой мигранти, бежанци и лица, търсещи убежище. В Euroform RFS изследването и разработването на иновативни инструменти в услуга на социалното включване представляват приоритет в имиграционната работа. Euroform RFS организира курсове за обучение за професионални и други образователни експерти и членове на персонала. Също така организира срещи, посещения, дискусии на кръгли маси в широк кръг от теми, включително тематични по отношение на анализа и сравнението между различните европейски образователни системи, управлението на училищата, международното сътрудничество между училищата, сравнението и изучаването на иновативни методологии в образованието и обучение, ориентиране и насоки, обучение, базирано на ИКТ, валидиране и оценка на резултатите от обучението, самостоятелно и неформално обучение.