OSENGO

Франция

Email: your.mail@gmail.com

Информация

OSENGO е организация с нестопанска цел за ПОО, специалист в ученето през целия живот и професионалното образование, член на Френската федерация за професионално образование. OSENGO подкрепя различни целеви групи към професионално образование през целия живот или промяна на кариерата. OSENGO предоставя квалифициращо и сертифициращо обучение в секторите хотелиерство и кетъринг, санитарни и социални, анимационни, третични, търговски и дигитални сектори. Освен тези сертифицирани курсове, OSENGO Group предлага и персонализирани услуги:

 • Подкрепа при търсене на работа
 • Социална интеграция и работа с имигранти
 • Оценки на професионални умения
 • Оценка за създаване или поглъщане на бизнес
 • Професионална ориентация: изграждане и валидиране на професионален проект
 • Развитие на междуфункционални умения и ключови умения, свързани с нуждите на компаниите
 • Обучение на обучители.’ Osengo се фокусира основно върху:
  Изпращане на стажанти и професионалисти в Европа
  Приемане на европейски стажанти във Франция
  Разработване на европейски образователни инженерни проекти
  Чрез нашата програма за вътрешна мобилност ние изпращаме нашите стажанти, но също така и обучители в чужбина за тяхното чиракуване или обмен на добри практики.