WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNUTZIGE GMBH

Германия

Информация

Wisamar е образователна институция с нестопанска цел, която има за цел да насърчава образованието, както и толерантността и международното разбирателство. Wisamar е акредитиран от TÜV като доставчик на образование съгласно принципите на AZAV (дейности по заетостта за Федералната служба по труда), а също и от Службата за миграция и бежанци като доставчик на интеграционни курсове.
Сферите на дейност на Wisamar са:

  •  (Допълнително) образование: Като акредитиран доставчик на интеграционни курсове Wisamar предлага езикови курсове и други предложения за хора с мигрантски произход. Wisamar е член на Network Integration Leipzig.
    Wisamar подкрепя интеграцията на пазара на труда (акредитация от AZAV) на участниците в нашите интеграционни курсове и други целеви групи чрез анализ на компетенциите, обучение за кандидатстване за работа, допълнително образование и също така консултации за стартиране, както и курсове, насочени към овластяване и активиране на безработни.
    Освен това Wisamar предлага обучение на учители и семинари по интернационализация и управление на проекти на ЕС, иновативни методи на преподаване (вкл. дигитално образование и разказване на истории като образователен метод), както и междукултурно обучение.
  • Проектен офис: Wisamar е опитен партньор и координатор на различни финансирани от ЕС проекти в тематични области като социална интеграция и интеграция на пазара на труда, устойчивост, иновации в образованието, вкл. дигитално и базирано на игри обучение, европейско гражданство и други.
  • Консултации за мобилност и мобилност в ЕС: Wisamar е един от официалните регионални консултантски органи за мобилност за Германската национална агенция